kumbaworld
Lletra / Lyrics: Ning - Els pets
Ning
Els pets
NING (reig)

Ning escolta els vells
no el seu parlar feixuc
i en els bancs de les places resten orfes
paraules que encara no han dit,
manllevades per veus ordinries
que les despullen de sentit.

Ning escolta el clam
ni el seu dolor sofert
dun llenguatge de mots i esperances
que algun cret creu obsolet,
abdiquem mesells a lesclavatge
i aix els hi lliurem el dret.

Ning escolta el so
ni el seu silenci sord
i els carrers corren plens de la cridria
empudegant-ho quasi tot,
refugiats de nou en la memria
a resguard de lltim tro.

Ning no escolta els vells,
ning escolta el clam,
ning escolta el so,
ning escolta el mn,
ning escolta ning.

(Can del derrer disc: "Com anar al cel i tornar"; com tamb: "XL", "Valset", "Espurnes de coratge" i "Faig saber")