kumbaworld
Lletra / Lyrics: Blau 1 - Anegats
Blau 1
Anegats
Amb tu jo mimagin ses postes de sol,
on se me queda cara de betzol.
Amb tu jo mimagin cada matinada,
i no mimporta si han tapat Sa Foradada.
Amb tu me vull eixugar dem ses gotetes de la mar.
Per tu jo correr els matins ses cortines, i te
contemplar si es sol tillumina.
I, si plou i fa sol, jo amb sa m te pentinar.

I no es cap doi,
sa soletat tha fet pintar de blau homos amb falsos palaus.
Atura de somiar! I torna a sa realitat:
somiar a un matals deshabitat.

Plegats anirem a remar a sAlbufera,
veurem que all no ser ja lo que era.
I si es vespre enrocam junts per Alcanada,
ja no mimporta si han tapat Sa Foradada.
Amb tu me vull espolsar dem sa salina de la mar.
Sers es meu caragolet a sa muntanya,
a ses adversitats tots dos treurem sa banya.
Sigus es meu bover, nina, que jo tamb vendr.

I no es cap doi,
sa soletat tha fet pintar de blau homos amb falsos palaus.
Atura de somiar! I torna a sa realitat:
somiar a un matals deshabitat.
I no es cap doi,
sa soletat tha fet pintar de blau homos amb falsos palaus.
Atura de somiar! I torna a sa realitat:
somiar a un matals deshabitat.