kumbaworld
Lletra / Lyrics: El noi de la mare - Nadales
El noi de la mare
Nadales
Ernest Cervera (1891-1972)

Qu li darem a n'el Noi de la Mare?
Qu li darem que li spiga bo?
Li darem panses amb unes balances,
li darem figues amb un paner

Qu li darem al Fillet de Maria?
Qu li darem al forms Infant?
Panses i figues i nous i olives,
panses i figues i mel i mat.

Tampatamtam que les figues sn verdes,
Tampatamtam que ja maduraran.
Si no maduren el dia de Pasqua,
maduraran en el dia del Ram.