kumbaworld
Cada Dia (Vigila)
La gossa sorda
Un amic és malferit a la vora d’un carrer
Una bala de goma ha trencat el seu turmell.
Hem vingut per dir-li que ja ho tens bé
Que tot ho són les urnes i a partir d’ací
Ja no tens drets.

Cada dia, cada dia tens ahí la policia
servents emmurallats de un rčgim
que rebenten a porrades les immenses minories
Cada dia, cada dia, cada dia, cada dia.

Cada dia, cada dia tens ahí la policía
refrescant la memňria de la pseudodemocrŕcia,
l’urna de cristall i la mentida,
sang sobre la sang sobre la minoria.

Anem cap a comissaria i vorŕs quina alegria,
Encara que tu no vulgues.
Anem t’ensenyarem a respectar la majoria i vorŕs,
Vorŕs com cada dia.

Cada dia, cada dia tens ahí la policia
servents emmurallats de un rčgim
que no gasten les paraules i es preparen tots dies
buscant les estratčgies, esborrant-te dia a dia.
Trencant la convivčncia
utilitzant si cal armes de foc.

Barcelona, Gotebörg i ciutats de tot el món
capten la freqüčncia antiglobalització
Gčnova no oblida policia assassina
des de Pego ben fort:

Continuem lluitant contra tota repressió (x4)

Canalització positiva de la rŕbia
els ulls ben oberts i el cabet a la faena
i es crema el consens es crema,
es crema el consens, es crema,
el consens es crema es crema
i es crema el consens

Continuem lluitant contra tota repressió (x2)
Continuem lluitant
Continuem lluitant...