kumbaworld
Lletra / Lyrics: Lamo en Pep de sa Snia - Ossifar
Lamo en Pep de sa Snia
Ossifar
Arriba sestiu i conrant en es cort
a lamo en Pep li pega sa fortor
ell diu que a un home que saixeca amb so sol
quan arriba es vespre li fa falta un consol.

Se renta els peus, baix sa prunera
i a sArenal sen va a cercar qualque extrangera
arriba a nes ball amb mobilette
i quan hi entra tothom mira es seu paquet.

Lamo en Pep de sa snia,
davall els calons du una albergnia...

De sa butxaca se treu un puret fort
i a nes taurell, amb estil, li pega foc
satraca a una i li diu "dansin" amb mi?
Ella saixeca i tot duna diu que si.

Ben aferrada, tota vermella,
ella li deia a lamo en Pep fluix a sorella
"a mi gustar este bolerro
y ms gustar tu gran paquete de torrerro".

Lamo en Pep de sa snia,
davall els calons du una albergnia...

Quan salbergnia li comena a molestar
ell ben tranquil, la se torna a collocar
fins que sa quiri es paquet li va aglapir
i lamo en Pep li mostr davall un pi.

Au, luchy, lucky ses albergnies
una s molt bona per fer un tumbet,
saltr s den Pep es de sa Snia,
s sa millor per entaferrar un xisclet.

Lamo en Pep de sa snia,
davall els calons du una albergnia...