kumbaworld
Lletra / Lyrics: LA TORTUGA BALLARUGA - Infantil
LA TORTUGA BALLARUGA
Infantil
LA TORTUGA BALLARUGA
Un, dos i tres,
la tortuga, la tortuga,
Un, dos i tres,
la tortuga ja no hi s.
Mireu com balla,
la tortuga ballaruga ballar. (2)