kumbaworld
Lletra / Lyrics: El tramvia de Matar - La Trinca
El tramvia de Matar
La Trinca

All a Matar n'hi havia un tramvia
que n's de cartr i va per la via.
Tralar, la, la, carai quin tramvia.
Tralar, la, la, que b que s'hi va.

El primer vag se'n surt de la via
i a prendre un bermut la gent i el tramvia.
Tralar, la, la, carai quin trambia.
Tralar, la, la, que b que s'hi va.

El segon vag se'n surt de la ruta
per qu el conductor n's fill de Calcuta.
Tralar, la, la, carai quin trambia.
Tralar, la, la, que b que s'hi va.


Popular catalana.