kumbaworld
Lletra / Lyrics: El cam - Xavier Panades
El cam
Xavier Panades
Veig un caminet
per entre les vinyes.
A on me dur
si jo len seguia?

Ning mho pot dir
sin el que el sabia:
saber un caminet
fa molta alegria.

Hi passa un pags
que ve de la vinya.
Coim hi passa avui,
tamb cada dia:

cada dia no,
que festes hi havia.
De tant que el coneix,
les hi coneixia.

-Digueu-me el cam:
saber-lo voldria.
-Si te lensenys,
tu mai el sabries:
si sen vols saber,
passa-hi cada dia.

Den Francesc Pujols,