kumbaworld
Lletra / Lyrics: Les bsties del naixement - La Trinca
Les bsties del naixement
La Trinca

El tossino com cada any
s'emborratxa de xampany.
El tossino com cada any
s'emborratxa de xampany.

Noms s un animal
per s Nadal i ell ho celebra.
Noms s un animal,
per celebra que s Nadal.

La vedella primorosa
va i enceta una gasosa.
La vedella primorosa
va i enceta una gasosa.

Noms s un animal
per s Nadal i ella ho celebra.
Noms s un animal,
per celebra que s Nadal.

La cabreta espantadissa
va i es menja una llangonissa.
La cabreta espantadissa
va i es menja una llangonissa.

Noms s un animal
per s Nadal i ella ho celebra.
Noms s un animal,
per celebra que s Nadal.

- Va, tornem-hi, tornem-hi !

Noms s un animal
per s Nadal i ella ho celebra.
Noms s un animal,
per celebra que s Nadal.


Popular catalana.
Adaptaci: La TrincaAclariment :