kumbaworld
Lletra / Lyrics: Mi Sarquento - Ossifar
Mi Sarquento
Ossifar
Soy venido al "requimiento"
perqu mhi han enviat
y ahora estoy muy maretjado
duc deu dies embarcat.

Mhan donat sescopeta
que aqu li disen fusil
i me volen fer escola por escribir (a mi).

Li vaig dir: mi "sarquento",
li "quro" que no lo entiende;
nosotros a mi pueblo xerram ben diferent.

De sa primera potada
que me va arriar a nes cul
vaig fer una bona plorada
perqu em va recordar es mul.

Va dir: Cmo me llaman?
i no li vaig "sebre" dir.
Mala "bisti" se dise en mallorqu (a Llub).

Els collons mi "sarquento"
li "quro" que no lo entiende
nosotros a mi pueblo xerram ben diferent (ben diferent).

I no tentenc un cul,
ets igual que es meu mul,
"es coons mi sarquento"
me comienso a enyorar...