kumbaworld
en gori cuper te morenes
Ossifar
en gori cuper te morenes
i les te totes en es cul
en te de grosses i petites
i quan ki piquen...
i quan li piquen fa
uy ,uy, uy!
uy, uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
mirau en gori
que hi camina dŽaxencat
si deixam un coixi ?
pero damunt es cavall...
quin desastre!
uy, uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
uy ,uy ,uy!
uy ,uy ,uy!