kumbaworld
Volem pa amb oli
Populars i popularitzades dels Pa´sos Catalans

Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Volem pa amb oli, pa amb oli volem.
Si no ens en donen, si no ens en donen
no callarem...


Popular catalana.
Adaptaciˇ: La Trinca