kumbaworld
Lletra / Lyrics: Vells temps - Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
Vells temps
Populars i popularitzades dels Pasos Catalans
VELLS TEMPS
Diuen que els temps canvien i tots els tramvies
van sense cavalls.
Per, ara, set cops per setmana, de tant passar gana
fem molt de badalls.

"Antes, por una peseta, comas chuletas en un restaurant",
i, ara, per quatre pessetes ni et dna mongetes
l'auxili social.


Popular catalana
Adaptaci: La Trinca