kumbaworld
Lletra / Lyrics: Caminant - Roger Mas
Caminant
Roger Mas
Mig segle fa que pel mn
vaig, camina que camina,
per escabrs viarany
vora el gran riu de la vida.
Veig anar i veig venir
les ones rodoladisses:
les que vnen duen flors
i alguna fulla marcida,
mes les ones que sen van
totes senduen runes.
De les que em vnen damunt
quina vindr per les mies?

Una barca va pel riu
duna riba a laltra riba;
fa cara de segador
la barquera que la guia.
Qui es deixa embarcar, mai ms
torna a sa terra nadiua,
i es desperta a laltre mn
quan ha feta una dormida.
Barquereta del bon Du,
no em faces la cara trista:
si tanmateix vens per mi,
embarcam tot de seguida;
lo desterro sem fa llarg,
cuita a dur-me a laltra riba,
que mos ullets tenen son
i el caminar mafadiga.