kumbaworld
Lletra / Lyrics: 300.000 km/s - Filippo Landini
300.000 km/s
Filippo Landini
A 300.000 Km./s
a la velocitat de la llum;
viatgem tots dos
per un circuit tancat
de connexions en parallel.

Intervenim
automticament
intelligncia artificial
desintegrats
en parts moleculars
sembla que no semblem ning.

I ara que formem part
daquest organisme
pluricellular
s que qumicament, cientficament
s del tot impossible
allunyar-me de tu.

Allunyar-me de tu
no puc, desfer-me de tu
descomposar-me de tu

A 300.000 Km./s
a la velocitat de la llum
partcules de pols
imperceptiblement
es creuen totes al meu pas.
A 300.000 Km./s
a la velocitat de la llum
viatgem tots dos
per un circuit tancat
de connexions en parallel.

I ara que formem part
daquest organisme
pluricellular
s que qumicament, cientficament
s del tot impossible
allunyar-me de tu.

Allunyar-me de tu
no puc, desfer-me de tu
descomposar-me de tu.