kumbaworld
Lletra / Lyrics: Kumbai - Kumba total
Kumbai
Kumba total
Kumbai, Du meu, Kumbai! Re Sol Re
Kumbai, Du meu, Kumbai! Fa#m Sol La
Kumbai, Du meu, Kumbai! Re Sol Re
Du meu, Kumbai! Sol Re La Re

Alg est pregant, Kumbai!
Alg est pregant, Kumbai!
Alg est pregant, Kumbai,
Du meu, Kumbai!

Alg est sofrint...
Alg est morint...
Alg est malalt...
Alg est afamat...
Alg est angoixat...
Alg est exiliat...