kumbaworld
Lletra / Lyrics: El xirment - Giné, Joan Pau
El xirment
Giné, Joan Pau
El xirment (Re - Si m - Sol - La 7 - Fa # - Mi - Mi 7 - La - Si m - Mi7)


Homes i dones del departament
Escolteu la història d´un pobre xirment*
Que se n´ets vistes i se n´és sentit
Encara que sigui de fusta i torcit

A sa mare li van tallar el coll
Per això va créixer un poc foll
I quan va reèixer* a se trobar un vestit
Amb una sofrada* el va tenir tot embrotit

Com* se planyia llerpissat* de groc
Amb una asperjada* el van fer blau d´un cop
I com portava granets moselluts*
Van fer les veremes pels tallar tots

Quina tristesa del sort maleït
Un cop de vent li va robar el vestit
I quan Novembre el va haver despullat
Unes estisores li van tallar el cap

Mi´l aquí* pel sòl a se fer dolent sang
Sus de la rabassa un ull anava plorant
Fins que una tarda una mà el va agafar
Per ne fer un fogot* on el va lligar

Tan ficelats* gemegaven un poc
Per ne fer brasa en van encendre un foc
Mes com* el ca havia pres l´esmorzar
Encara d´aqueixa se´n va poguer salvar

Vinga a picar i tustar i fer mal
Sus de les costelles del pobre animal
I quan va haver jugat el seu bocí*
El van gitar sul bell mig del camí

Un poc més tard com* passavi per aquí
El vaig trobar sempre al mig del camí
Maixinalment* el vaig prendre amb jo*
Nos vam fer companys i me va contar això

Homes i dones del departament
Escolteu la història d´un pobre xirment*
Que se n´ets vistes i se n´és sentit
Encara que sigui de fusta i torcitXirment : sarment
Reèixer : reeixir
Sofrada : sulfatada, aspersió de sofre
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Llerpissar : tacar, sollar
Asperjada : aspersió de sofre sulfatada
Mosellut : molsut
Mi´l aquí : mi-te´l
Fogot : feix de llenya prima (gal·licisme)
Ficelar : encordillar (gal·licisme)
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Bocí : tros, aquí de música
Com : és millor "com que" (gal·licisme)
Maixinalment : maquinalment, d´esme (gal·licisme)
Amb jo : caldria "amb mi"