kumbaworld
Lletra / Lyrics: Love light (shining) - Marley, Bob
Love light (shining)
Marley, Bob
just keep your love light burning
just keep your love light burning
just keep your love light burning
let it burn, let it burn
let it burn, let it burn

just keep them joy bells ringing
just keep them joy bells ringing
just keep them joy bells ringing
let them ring, let them ring
let them ring, let them ring

just you take one step closer
just you take one step closer
just you take one step closer
come on in, come on in
come on in, come on in