kumbaworld
Lletra / Lyrics: El cant dels ocells - Llach, Lluis
El cant dels ocells
Llach, Lluis
(Lletra: tradicional adaptada per Lluís Llach)

En veure despuntar
el major lluminar
en la nit més hermosa

els ocellets cantant
a festejar-lo van
en sa veu melindrosa.

A l´alba partiran
Mediterrània enllà
amb ales amoroses

els ocellets cantant
el seu consol duran
als infants orfes de Bòsnia.