kumbaworld
Lletra / Lyrics: 15 juliol 1099 - Sangtraït
15 juliol 1099
Sangtraït
#------------------------------------------------------------------------------------#
#Aquest fitxer és fruit del treball del seu autor i representa la seva interpretació #
#de la cançó. Només podeu usar aquest fitxer per estudi o recerca. #
#------------------------------------------------------------------------------------#


----

SANGTRAÏT: 15 juliol 1099 (4:55)
Pista 6 de 'Noctambulus' (1996)
----
Transcrita per Pau Canal i Oliver (p___a__u@hotmail.com) (Barcelona)
Afinació guitarra: 5a corda (La) a 440 Hz (Afinació normal)

----

La cançó (potser la millor cançó del rock dur català) fa així:


Riff d'introducció A

Riff d'introducció B (amb frases d'una segona guitarra)

Ritme A (2 cops sense lletra)

Ritme A:
Cinc del matí, canta'l gall,
li respon el tro
de mil veus cridant, sense por.
Van corrent pel camí,
sobre mil cavalls
sense veure res.

Tornada:
Tenen un destí - són creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - són creuats
Morir amb honor

Riff d'introducció A

Ritme A
Toquen les sis del matí,
15 de juliol,
mil noranta-nou,
l'hombra ja s'ha fos.
La llum i el destí
s'han donat la mà
mentre creix el bram

Tornada:
Tenen un destí - són creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - són creuats
Morir amb honor

Pont:
Digue'm per qui,
digue'm per què,
en nom de qui,
en nom de què.

Solo sobre Ritme A (4 cops)
[crec que una pentatònica major de Do va prou bé]

Pont:
Digue'm per qui,
digue'm per què,
en nom de qui,
en nom de què.

Ritme A (sense baix, 1 cop)

Ritme A (1 cop, amb una frase de baix)

Ritme A:
Callen les veus, mor el crit,
el silenci és viu
dintre dels seus cors,
tots ells l'han sentit.
Quin dolor dins del pit,
crema com el foc
quan forja l'acer.

Tornada (dues vegades):
Tenen un destí - són creuats
Lluiten per l'honor.
Matar o morir - són creuats
Morir amb honor

CodaRiff d'introducció A
La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Sol Sol La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Do Sol
e:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
B:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|
G:-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---4---4-|-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---5---4-|
D:-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|
A:-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|
E:---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|

Riff d'introducció B
La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Sol Sol La5 Do Sol Do Sol La5 Do Sol Do Fa5(a 5a)
e:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|
B:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|
G:-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---4---4-|-2---2-----5-4---5-4-|-2---2-----5-4---5-|-10-|
D:-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5---5-|-2---2-----5-5---5-5-|-2---2-----5-5---5-|-10-|
A:-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---0---|-0-0-----0-----0-----|-0-0-----0-----0---|--8-|
E:---------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----|


Estrofa
lam Fa Sol Do Sol
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------| repetiu-ho
G:-2-----2-----2---|-2-----2-----2---|-4-----4-----4---|-5-----4-----4---| tants cops
D:---2-2---2-2---2-|---3-3---3-3---3-|---5-5---5-5---5-|---5-5---5-5---5-| com calgui
A:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
E:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|

Tornada
Do Fa Sol
e:-----------------|-----------------|-----------------|
B:----5------------|----1------------|----3------------| repetiu-ho
G:---5-------------|---2-------------|---4-------------| tant cops
D:--5--------------|--3--------------|--5--------------| com calgui
A:-3---------------|-3---------------|-5---------------| (crec que en
E:-----------------|-----------------|-----------------| són quatre)

Pont
La5/ La5/ Fa5 La5/ La5/ Fa5 La5/ La5/ Fa5 La5/ La5/ Fa5
e:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
B:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
G:-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
D:-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|
A:-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|-7-/---7-/---3---|
E:-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|-5-/---5-/---1---|

Coda
La5
e:-----------------|
B:-----------------|
G:-----------------|
D:-7-7-7-----7-7-7-|
A:-7-7-7-----7-7-7-|
E:-5-5-5-----5-5-5-|