kumbaworld
Lletra / Lyrics: Puzka - fermín muguruza
Puzka
fermín muguruza
Datoz eta badoaz
Haizerauntsiak
Haizerauntsiak
Datoz eta badoaz

Puzka ...
Honduras, Mexico
Puzka ...
Nikaragua, El Salvador
Puzka ...
Belice, Guatemala
Puzka ...
Kanpora zirimolak

Joan da jada Mitch hurakana
Beste kalera pasatu omen da
Joan da jada Mitch hurakana
Irentsi egin du itsasoak

Baina bada beste
hurakan mota bat
Gosez ez denean
hiltzen duena balaz
Somoza hurakana, ezarpena !
Movil Oil Special, ezarpena !
United Fruit Company
Ezarpena !
Nazioarteko Moneta Fondoa
Marines USA
Bank of AmeriKKKa
D´Aubuisson, Eisenhower
Prentsa Batua
(Ebatsi egiten dute
ere informazioa)
General Electric,
Banku Mundiala
Edo gezurrezko
kanpoko zorrakÉ

Haizerauntsiak
Datoz eta badoaz

Puzka ...
Costa Rica, Panama
Puzka ...
Ertamerika osoa
Puzka ...
Belice, Guatemala
Puzka ...
Kanpora zirimolak
---------------------------
traducció al castellà
---------------------------
Soplando
Vienen y se van
los huracanes
Los huracanes
vienen y se van

SoplandoÉ
Honduras, Mexico
SoplandoÉ
Nicaragua, El Salvador
SoplandoÉ
Belice, Guatemala
SoplandoÉ
Ahuyentamos los huracanes

El huracán Mitch
ya se ha marchado
Ha debido trasladarse
a otra calle
El huracán Mitch
ya se ha marchado
Se lo ha debido
de tragar el mar

Pero hay otro tipo
de huracán,
Ese que cuando
no mata de hambre,
Mata de bala

El huracán Somoza,
¡ Imposición !
Movil Oil Special,
¡ Imposic ión !
United Fruit Company
¡ Imposición !
El Fondo de Moneda
Internacional
Marines USA
Banco de AmeriKKKa
D´Aubuisson, Eisenhower
United Press,
(También usurpan
la información)
General Electric,
Banco Mundial
O el engaño de las
deudas externasÉ

Los huracanes
Vienen y se van

SoplandoÉ
Costa Rica, Panama
SoplandoÉ
Toda Centroamérica
SoplandoÉ
Belice, Guatemala
SoplandoÉ
Ahuyentamos los huracanes