kumbaworld
Lletra / Lyrics: Mort de gana - La Trinca
Mort de gana
La Trinca
Per passar la gana, tinc la sol·lució
si al costat de casa, maten un capó
els de casa meva, els de casa meva
suquen pa amb l´olor.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

Els dies de festa, que mengem sardina
jo que estic al tanto, no llenço l´espina
perquè la canalla, perquè la canalla
després s´hi pentina.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

Els budells em ronquen, tinc el ventre vuit
i aixó significa, que no hi ha res cuit
i per més desastre, i per més desastre
a casa som vuit.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.

L´unica que penca, es la meva filla
al carrer les Tapies, va fen calderilla
ven capses de mistos, capses de mistos
i loteria.

Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana,
Prim, prim, prim, i mort de gana
mort de gana, mort de gana.