kumbaworld
Lletra / Lyrics: Es missatge és clar - Anegats
Es missatge és clar
Anegats
Dius que rius, perquè rius?
Perque sor Tomasseta ja va en bikini,
perque en Joan Petit ja és gran i no balla amb so dit,
que ara ven monedes que hi posen es guiris
I dius que plores, perquè plores?
Na Catalina a la plaça ja no ven pa
ni pega cossetes a n´es devantal,
s´en va anar de guia per gonyar millor jornal.

Tiruri-cuac-cuac,
es missatge és clar
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llegint cualque rondalla,
digau si serà bona sa sobrassada,
com se fa una ensimada,
una oliva trencada,
un robiol, una panada,
lo que era una arada
i com anava s´histori fins ara.

I dius que rius, perquè rius?
Perque en Joanet no cerca sa flor romana
ni es seus germans li volen fer cap mal
la varen baratar per un hotel vora la mar.
Me dius que plores, perquè plores?
Perque sa ximbomba no sona ni sonarà,
perque Sant Antoni no va beneir es ca,
ara fa sangries amb el dimoni a n´es bar.

Tiruri-cuac-cuac, es missatge és clar,
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins llegint cualque rondalla,
padrí quedau i així m´explicau
com torrar a n´es caliu
i aprendre a fer es cap viu,
contau-me com feieu abans ses matances,
ball de bot, ses gloses i tantes altres coses.

I dius que rius, perquè rius?
Sa Balanguera té reuma però fila,
i filarà encara per molts més anys
se sent tota sola perque es jovent no l´ajuda.
Me dius que plores, perquè plores?
Perque es missatge és clar,
sa ferida hem de rentar
i que torni deixar brollar sa nova sang,
si mos cou mos cura,
si mos pica mos madura.

Tiruri-cuac-cuac,
es missatge és clar
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins, llegint cualque rondalla,
digau si serà bona sa sobrassada,
com se fa una ensimada,
una oliva trencada,
un robiol, una panada,
lo que era una arada
i com anava s´histori fins ara.

Tiruri-cuac-cuac, es missatge és clar,
per durar és amb es vells que hem d´estar
i escoltar ses tradicions arrelades de padrins a nins llegint cualque rondalla,
padrí quedau i així m´explicau
com torrar a n´es caliu
i aprendre a fer es cap viu,
contau-me com feieu abans ses matances,
ball de bot, ses gloses i tantes altres coses.