kumbaworld
Lletra / Lyrics: Avanti o Popolo - himnes
Avanti o Popolo
himnes
Avanti o popolo,alla riscosa
Bandiera rossa,bandiera rossa,
Avanti o popolo, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa trionferà (ter)
Evviva il socialismo e la libertà.

Non piu nemici, non piu frontiere
Son i confini rosse bandiere.
O proletari, alla riscossa
Bandiera rossa trionferà.
Bandiera rossa deve trionfà. (ter)
Evviva il socialismo e la libertà.

Dins de les fàbriques i dins les mines
aquells que malden i que esperen,
anem-ès l´hora- d´alçar banderes
Bandera roja triomfarà.
Bandera roja, tu has de triomfar. (ter)
i visca el socialisme i la llibertat.