kumbaworld
Lletra / Lyrics: Tòfol Colom - Ossifar
Tòfol Colom
Ossifar
Al·lots i al·lotes escoltau!!
es temps d´en Franco mos varen contar moltes moltes mentides!!!
Mos varen fer creure que Amèrica va ser descoberta per un tal Cristofolo Colombo, i una merda!!
Amèrica la va descobrir un jovenet felanitxer
que va estar cedit de delanter centro en el Sencelles
que nomia Tòfol Colom!!


He comprat ben nous de trinca
tres llauts i els hi diré
a n´es més petit sa Pinta
perque vaig esser barber

S´altre li dire na Pinya
com sa padrina de Muro
que ha venut totes ses pinyes
per donarme tots es duros

i es mé gros Santa Maria
que és es poble de mon pare
així no em rompra sa cara
si torn de buit qualque dia

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Tofol que has tornat cabota
deia sa seva mama
que dira sa teva al·lota
si ara te veu embarcar

Li deis que vaig a Madrid
que no me basten es sous
i donen doblers m´han dit
si els a dus a mostrar un ou

I partiren tots plegats
Desde es port de Felanitx
en Tòfol Colom enmig
entre els dos germans Pizà

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

I quan tot xerra que xerra
menjavem botifarrons
en Pizà va cridar terra!
llavors merda! un portavions

En Colom tot enprenyat
va dir Pizà torna enrera
t´has tornat a equivocar
que no veus que això es Cabrera

Però ja que som aquí
podriem mercadejar
treu es vi de Felanitx
i els hi dones a tastar

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3

Te´n dugueres ensaimades
i cartons de Celtes curts
i Marlboro mos tornares
i botelles de ketchup

Canviares herbes dolces
per garrafes de Bourbon
carregares hamburgueses
deixares palo amb xifón

Te´n anares ben mudat
amb aquells calçons amb bufes
i amb vaqueros has tornat
i ses idees més curtes

Tòfol Colom
De Felanitx a Washington x3