kumbaworld
Lletra / Lyrics: L´amo en Pep de sa Sínia - Ossifar
L´amo en Pep de sa Sínia
Ossifar
Arriba s´estiu i conrant en es cortó
a l´amo en Pep li pega sa fortor
ell diu que a un home que s´aixeca amb so sol
quan arriba es vespre li fa falta un consol.

Se renta els peus, baix sa prunera
i a s´Arenal se´n va a cercar qualque extrangera
arriba a n´es ball amb mobilette
i quan hi entra tothom mira es seu paquet.

L´amo en Pep de sa sínia,
davall els calçons du una albergínia...

De sa butxaca se treu un puret fort
i a n´es taurell, amb estil, li pega foc
s´atraca a una i li diu "dansin" amb mi?
Ella s´aixeca i tot d´una diu que si.

Ben aferrada, tota vermella,
ella li deia a l´amo en Pep fluix a s´orella
"a mi gustar este bolerro
y más gustar tu gran paquete de torrerro".

L´amo en Pep de sa sínia,
davall els calçons du una albergínia...

Quan s´albergínia li comença a molestar
ell ben tranquil, la se torna a col·locar
fins que sa quiri es paquet li va aglapir
i l´amo en Pep li mostrà davall un pi.

Au, luchy, lucky ses albergínies
una és molt bona per fer un tumbet,
s´altrà és d´en Pep es de sa Sínia,
és sa millor per entaferrar un xisclet.

L´amo en Pep de sa sínia,
davall els calçons du una albergínia...