kumbaworld
Lletra / Lyrics: El dimoni escuat - La Trinca
El dimoni escuat
La Trinca

Per la cova hi passava
un dimoni escuat, patrip, patrap !
Per la cova hi passava
un dimoni escuat, patrip, patrap !

Veient tanta gentada
cap dins se n'hi es ficat, patrip, patrap !
Cap dins se n'hi es ficat,

Els pastorets al veure'l
s'hi tiren al damunt, patim, patum !
Els pastorets al veure'l
s'hi tiren al damunt, patim, patum !

Li fumen garrotades
i el deixen mig difunt, patim, patum !
i el deixen mig difunt.

A l'infert va el dimoni
cansat d'anar rebent, bon vent, bon vent !
A l'infern va el dimoni
cansat d'anar rebent, bon vent, bon vent !

Amb la cua entre cames
i amb el clatell calent, bon vent, von vent,
i amb el clatell calent.


Popular catalana.
Adaptació: La Trinca