kumbaworld
Lletra / Lyrics: Es Club d´Esplai - Ossifar
Es Club d´Esplai
Ossifar


Introducció


e|--2-0---0---3-3-3-3-3-3-|--2-0---0----2-2-3-2-2-2--|
b|------3-----0-0-0-0-0-0-|------3------3-3-3-3-3-3--|
g|------------0-0-0-0-0-0-|-------------2-2-2-2-2-2--|
d|------------0-0-0-0-0-0-|----------0--0-0-0-0-0-0--|
a|------------2-2-2-2-2-2-|-------------0-0-0-0-0-0--|
e|----------3-3-3-3-3-3-3-|-------------0-0-0-0-0-0--|e|--2-0---0---3-3-3-0-0-0-0-0-0-2-2-2-3-2--|
b|------3-----0-0-0-2-2-2-2-2-2-3-3-3-3-3--|
g|------------0-0-0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2--|
d|------------0-0-0-2-2-2-2-2-2-0-0-0-0-0--|
a|------------2-2-2-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|
e|----------3-3-3-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


SOL
No Oblidaré mai
RE
el meu Club d´Esplai
SOL LA
passant amb els companys
RE
els meus millors anys.


SOL
Anàvem tots plegats
(anàvem tots plegats)
RE
Sempre d´excursió
(sempre d´excursió)
SOL LA
Gaudint de la natura
(aaaaaa)
RE
Cantant una cançó.


DO SOL RE
Obertes les mans amb la cara al vent
(amb la cara al vent)
DO SOL RE
La nostra amistat un camí va fent
(un camí va fer)
DO SOL RE
Som com a germans, som molt bona gent
(som molt bona gent)
DO SOL RE
Vine al nostre Club, és el més valent.


(RITME DE ROCK) SOL RE SOL LA RE


I com que som un bon estudiant,
m´han regalat un amplificador,
una guitarra per fer es "Kumbayà"
posant a tope es distorsionador.

He fet versions de totes ses cançons
i els monitors ara estan emprenyats;
i avui horabaixa m´han telefonat
per anar a n´es Club d´Esplai de Washington.

Cantaré en Anglès:
Hola amics! Que tal i com estau?
I saludant, i saludant li fotré ritme de bacalao.
Heu de fer com jo i donar
a n´es Club un poc de canya
que en Joan Petit quan balla,
sempre balla rock ´n roll.

Cantaré en Anglès...