kumbaworld
Lletra / Lyrics: Móns - strombers
Móns
strombers
Pels qui volen diferències i fronteres, ara els parlarem
de que aquí no volem.
Perquè ens agrada el seu ball, ens agrada el seu mirar,
ens agrada el seu cabell, i la seva forma de falar.
L´alegria dels més pobres significa molt.

I la rumba, la rumba gitana és amor.
I la rumba, que roba les penes.
I la rumba, la rumba gitana és amor.
Preferim cants i balls de pobres que tinences dels més rics.

A l´Àfrica ballen bo i pintats,
canten rient potser ni amb una guitarra.
A l´Àfrica ballen bo i pintats,
volen apendre d´ells, oh lalalala.

I pensant amb la pau, que cony foten governant
uns putos dictadors com el Bush i d´altres,
no es pot anar a matar enlloc només pel puto
moviment dels calers.
Digue-li tu, digue-li tu, que està parint la pena
amb pobre gent que té menys que ell.
Un país subdesenvolupat és més aviat un país robat.