kumbaworld
Lletra / Lyrics: S'Estalella - Penya, Tomeu
S'Estalella
Penya, Tomeu
Quina vergonya seria, pes poble de Llucmajor,
S'estanyol ple de carbó, per cremar-lo i fer energia.
Ni centrals ni ximeneies, ja està bé de fer brutor,
que sa gent de Llucmajor, té ben clares ses idees.

I noltros els mallorquins d'es pla i de sa muntanya,
cuidam s'aigo que mos banya, volem salvar els nostros pins,
ses mates i ses savines, aigo neta i transparent,
de S'Estalella a Galdent, pogueu jugar nins i nines.

No ens espenyeu S'Estalella, no embruteu ni faceu fum,
Si hem de menester més llum, cercarem altra manera,
S'Estallella pins i costa, així l' hem de conservar,
centrals ja moltes n'hi ha, S'Estalella es cosa nostra.