kumbaworld
Lletra / Lyrics: Som de sang ben catalana - pepet i marieta
Som de sang ben catalana
pepet i marieta
-Fan una progressió... no una progressió, agafen los olis que has fet en los últims quatre o cinc anys i llavons ho dividixen. Lo que no se si donen subvenció per a la Marieta esta que te ell.
-No! Però nosaltres an fiquem panís!
-Escolta que de.. una cosa! De subersion, de subersion només ne donen al teatro!
-Ascolta! An este paio d'allí de l'esquerra, sinyor Marc, li pot tallar el microfono, home?!
-Les submersions son al teatro.
-Va venga.

Som de sang ben catalana,
som de la terra de l'ebre.
Som de sang ben catalana,
però els concellers i els ministres
mos volen matar de gana.

Ans mos volien fotre l'aigua,
ara mos fotràn l'arròs.
Ans mos volien fotre l'aigua,
ara mos fotràn la paga dels que arrendem lo tros.

Arrossaires del Delta,
alcem tots la corvella.
Pa' quels quatre de dalt,
amollen la mamella.
Que los drets de la terra,
son de qui la conrrea.
Arrossaires del Delta,
alcem tots la corvella.

Escassejen les escoles.
De faena sempre en falta.
Escassejen les escoles.
I el jovent fuig cap a Barna pa guanyar-se les garrofes.

No ens arriben subvencions.
Ni trens a les estacions.
No ens arriben subvencions.
Només grues, parcs eòlics, nuclears i camps de golf.
Gent del Delta i del Sènia,

Terra Alta i Morella,
fem que els quatre de dalt,
amollen la mamella.
Que en som quatre i la capa
però mos sobra solera.
Gent del Delta i la Sènia,
alcem tots la corvella.

Gent del Delta i del Sènia,
Terra Alta i Morella,
fem que els quatre de dalt,
amollen la mamella.
Que en som quatre i la capa
però mos sobra solera.
Gent del Delta i la Sènia,
alcem tots la corvella.